bg

Rēzeknes 6.vidusskola ir viena no retajām mazākumtautību skolām Latvijā, kurā tiek īstenota pamatizglītības mazākumtautību profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014121).  6.vidusskola ir kopā ar mūziku jau no skolas pirmsākumiem. Jau kopš 1985.gada skolā tiek padziļināti mācīta   mūzika, ir uzkrāta ļoti laba materiāltehniskā bāze. Arī citu pilsētas skolu audzēkņi piedalās 6.vidusskolas mūzikas kolektīvu nodarbībās. Mūzikas programmā ir gan individuālās, gan  kolektīvās nodarbības. Turklāt būtiski, ka caur mūziku notiek arī lieliska bērnu integrācija latviskajā vidē. Mācību process programmas apguvē tiek realizēts valsts valodā. Programmas ietvaros darbojas vairāki mūzikas kolektīvi – zēnu koris un jauktais koris “Creschendo”, kurus vada skolotāja Tatjana Davidovska un 5.-9.klašu meiteņu koris, vadītāja Jeļenu Burova,  akordeonistu ansambli vada skolotāja Tatjana Kricka. Skolas pūtēju orķestris ir vienīgais pilsētā, tā vadītājs ir Jānis Pavlovskis. Skolotājs J.Pavlovskis vada arī piecus instrumentālos ansambļus, kuri ir populāri skolēnu vidē.  Programmas ietvaros notiek arī latviešu tautas deju kolektīva nodarbības. Visi minētie kolektīvi piedalās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos un ir aktīvi skolas pasākumu veidotāji un dalībnieki.