bg

proj

Par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēm.

Šajā 2020./2021. mācību gadā skola turpina īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītojamajiem tiek piedāvātas šādas aktivitātes:

•             Jauno ķīmiķu skola - 7.-9.klašu skolēniem;

•             Dabas pētnieku nodarbības – 1.4.klašu skolēniem un 5.-8. klašu skolēniem;

•             Nodarbības individualizētam mācību atbalstam

-matemātikā -1.-4.klašu skolēniem

-fizikā – 8.-9.klašu skolēniem;

•             Liels ieguvums ir pedagoga palīga piesaiste sākumskolā, kurš sniedz izglītojamiem atbalstu mācību stundās ;

•             Ne mazāk svarīga ir laboranta piesaiste bioloģijas un ķīmijas nodarbībās, lai skolēniem būtu iespēja veikt pētniecisko darbību pēc stundām.

Visas šīs aktivitātes sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses un individuālu nodarbību nepieciešamību. Īpaša uzmanība pievērsta STEM jomai, kas ļauj skolēniem praktiski darboties, uzlabot savus mācību sasniegumus un kompetences.