bg

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, Rēzeknes 6. vidusskola strādā pedagogs karjeras konsultants Jolanta Stirāne, pie kura var saņemt individuālo karjeras konsultāciju.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

  • labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
  • iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu - ko darīt tālāk studiju via karjeras izvēlē;
  • gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
  • uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām.

Individuālās karjeras konsultācijas notiks: Darba dienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš pieteikšanas konsultācijai ir obligātāPieteikties konsultācijai var pie pedagoga karjeras konsultanta 114. kabinetā, vai pa tālruni: 20225679, vai e-klase: Jolanta Stirāne