bg

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” pasākumi attālināti

Neskatoties uz to, ka 2. semestrī mācības notiek attālināti, skolēniem tomēr ir iespēja  projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros noskatīties digitālās izrādes un koncertlekcijas klases stundu vai mācību stundu laikā.

Latvijas Nacionālais teātris

12. a klase  kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Ņinu Tičkinu jau ir neklātienē apmeklējusi Latvijas Nacionālo teātri un noskatījusies izrādi „ Svina garša”. Arī 1. b klase kopā  ar klases audzinātāju Aiju Gailumu un 8. a klase kopā ar klases audzinātāju Agritu Stalidzāni   gatavojas Nacionālā teātra  virtuālam apmeklējumam. 1.  klase skatīsies krāšņo izrādi „Sarkangalvīte un vilks” un 8. klase- izrādi „Bille”.

Pantomīma un cirks

Sākumskolas klašu skolēni  kopā ar klases audzinātājām varēs apmeklēt pantomīmas un cirka izrādi un piedalīties cirka mākslinieku veidotā meistarklasē.

Koncertlekcijas

Pamatskolas skolēniem tiks piedāvātas sešas muzikālas uz izglītojošas koncertlekcijas:

„Kino mūzikas vēsture”,

„Sprāziens mūzikā”,

„Imants Kalniņš . 80.”,

„Atmodas dziesmas”,

„Mūsu Maestro Raimonds Pauls”,

„Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti.”

Pateicoties mākslinieku uzņēmībai un radošajai pieejai, pasākumu klāsts ir plašs un daudzveidīgs , tāpēc ceram, ka arī šajos apstākļos, kad nav iespējas klātienē apmeklēt kultūras pasākumus, skolēni tomēr  uzzinās un iepazīs kaut ko jaunu un gūs pozitīvas emocijas.