bg

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Programmas kods - 21011121 Licences Nr. V-1497

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Programmas kods - 21011121 Licences Nr. V_3352

Pamatizglītības mazākumtautību profesionāli orientētā virziena programma

Programmas kods -21014121 Licences Nr. V-1496

Pamatizglītības mazākumtautību programma

(ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā)

Programmas kods - 21017121 Licences Nr. V_3590

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem

ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods - 21015621  Licences Nr. V-2063

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem

ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods - 21015621  Licences Nr. V_3354

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods - 21015521  Licences Nr. V-5144

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods - 21015521  Licences Nr. V_3353